Sikresiden.no - kriseinfo rett på mobilen!

Session description

Sikresiden.no brukes av alle universiteter og mange høgskoler i Norge. 30 virksomheter med til sammen 400.000 studenter og ansatte.

Løsningen er laget av og for Norske universiteter og høgskoler som samarbeider og deler. Nasjonale fagmyndigheter bidrar inn i kvalitetssikringen av innholdet.

About the speaker

About me

Sikkerhetsleder og Fagleder informasjonssikkerhet ved Oslo Met.