Fredagen ble en suksess

Fra foredrag om Drupal for offentlige nettsteder

Fredagen, med sitt fokus på Drupal for offentlige nettsteder, hadde en mengde relevant innhold for målgruppen.

Flere av deltakerne fra kommuner som benytter eller vurderer Drupal, rapporterte innholdet nyttig og et verdifullt fokus. 

Et samarbeid mellom kommuner som vurderer Drupal som sitt CMS er et nærliggende resultat av dette. Men det er kanskje ikke der man skal starte. Flere norske kommuner er på Drupal i dag, og suksesshistoriene fortsetter å øke i antall. Siden dette er bygget på Open Source eier som regel kommunene selv sin kildekode, og kan dele den med andre kommuner eller utviklere/leverandører som et utgangspunkt for en ny side.

Ny funksjonalitet kan bygges på toppen av dette og deles tilbake ved behov. Dette er sannsynligvis fremtidens samarbeidsform mellom kommuner, som starter et samarbeid med minimale politiske, økonomiske og praktiske utfordringer.