News

Fredagen ble en suksess

Fra foredrag om Drupal for offentlige nettsteder

Fredagen, med sitt fokus på Drupal for offentlige nettsteder, hadde en mengde relevant innhold for målgruppen.

Flere av deltakerne fra kommuner som benytter eller vurderer Drupal, rapporterte innholdet nyttig og et verdifullt fokus. 

Pressemelding/info om vår "Business Track" Drupal for offentlige nettsteder

 

Enkelte kommuner i Norge har sine nettsteder bygget på Drupal. Det burde vært flere. Kommunen har et mangfold av oppgaver ut til befolkningen. Å tilgjengeliggjøre informasjon, varsle innbyggere, være tilgjengelige, følge statistikk og rapportere, videreformidle og delegere, er noen av oppgavene felles for alle kommuner. Her er Oslo Kommune i førersetet for hvordan dette bør løses blant kommunene. Nå snuser de på Drupal som sin nettløsning.

Solid program på plass

16 foredragsholdere fordelt på 14 foredrag er nå satt i programmet. 

Beskrivelsene kommer inn fortløpende, så følge med de nærmeste dagene for oppdateringer.

Du kan forvente varierte dager, med en mengde spennende innhold. Vi gleder oss!

Formiddagsfokus: Drupal og offentlig sektor

Første del av DrupalCampen inviterer vi til en formiddag om utviklingen med open source i det offentlige Norge. Denne delen av konferansen er fredag formiddag.

Arrangementet på formiddagen er kostnadsfritt men vi ønsker at alle som kommer melder seg på via dette skjema. 

Sted: Mesh, Tordenskjolds gate 2, Oslo
Tid: 9 november 2018. 09.00 - 12.00

Full program for hele konferansen finner du i hovedmenyen under program.